Lätta upp valrörelsen

Inför valet 2014 erbjuder vi nu en unik möjlighet till att prenumerera på Jan-Erik Anders (Jeanders) teckningar. använd så många teckningar du vill i din tidning/tidskrift, webbsida, blogg, trycksaker, flygblad eller posters.

Politik - inte bara ord

Lätta upp politiken och valrörelsen med politiska satirer och karikatyrer. Prenumerera på Jan-Erik Anders politiska teckningar. Som prenumerant under valåret får du fritt publicera samtliga Jan-Erik Anders teckningar ur Jeanders valpaket 2014. allt material kommer vara lätt åtkomligt på www.newsmap.se

I paketet finns från början ett hundratal teckningar. Arkivet fylls hela tiden på med nya satirer och karikatyrer, minst 2-3 per vecka. 

Du betalar en fast avgift för hela valrörelsen 2014 fram till årets slut.

Kontakta oss för mer information!

karikatyrer, politiska teckningar, Redaktionellt, Jan-Erik Ander (Jeander)