Rekordsiffror för Mumin - ökar med 24% i världen

Mumin-försäljningen nådde rekordnivåer under 2015, rapporterar Moomin Characters och dess agent Bulls Licensing. Med en omsättningsökning på 24% under 2015, redovisar Mumin nu sitt högsta försäljningsresultat och största varumärkesspridning någonsin. Idag omsätts det Muminprodukter för närmre 600 miljoner euro i återförsäljningsledet.


Varumärket har haft en stadig tillväxt under de senaste 11 åren. Bara i Norden har varumärket Mumin växt med 485% sedan 2004. Bara under 2015 tecknades det över 160 nya licenskontrakt.

”Vi har haft en positiv tillväxt under 40 kvartal” säger Gustav Melin, Global Licensing Director på Bulls Licensing. ”Försäljningstillväxten har drivits av en stark hemmamarknad i Norden men också av en otro- lig utveckling och efterfrågan i Asien. I Japan är Mumin ett av landets tre största varumärken och i Kina nominerades Mumin nyligen till ett av de mest inflytelserika internationella varumärkena. Vår agent i Korea ökade sin försäljning med över 500% under förra året” fortsätter Gustav Melin.

Försäljningen har sporrats av flera jubileum under de senaste åren: 2014 firades ”Tove 100”, en hyllning till Muminskaparen, konstnären, illustratören och författaren Tove Jansson, född 1914. Under 2015 fokuserade Moomin Characters och Bulls Licensing varumärkeskommunikationen kring ”Moomin 70” och de 70 år som gått sedan den första Muminboken ”Småtrollen och den stora översvämningen” först publicerades.

”Mumin bottnar i sagan, i Toves berättelser och illustrationer” säger Roleff Kråkström, VD på Moomin Characters. ”Varumärkets inneboende värden som omtanke, vänskap, äventyrlighet och trygghet är inte bara allmängiltiga utan också efterfrågade. Mumin är inte en fluga.”

Genom sitt världsomspännande nätverk har nu Mumin över 600 licenstagare världen över. 

Licensing, Mumin, Mumin aktivitetsidor

För dig som …