Andreas Lundin

Royalty Controller
08-555 206 68
E-postPå Bulls har jag hand om samtliga licenstagares och sub-agenters royalty rapportering, avräkning mot garantier och fördelning mellan upphovsman/agent. Håller i och uppdaterar statistiken över försäljning för respektive upphovsman, karaktär, licenstagare och marknad.

Resor, snowboard och standup comedy är de största intressena jag har. Det sistnämnda utövar jag även på hobby nivå med finalplacering i Bungy Comedy som största merit.