Gunnar Haller

Art Director
08-555 206 81
E-post

Arbetar på Licensing som Art Director, som innebär utformning av presentationer och andra trycksaker + grafisk design på produkter. Ofta får jag i uppdrag av våra licenstagare att från egna idéer ta fram tryckoriginal på tänkt produkt, hela ledet. Har en totalpassion för programmet Illustrator, som verkligen är en magisk verktygslåda för en designer.

Utanför Bulls finns det också ett liv, och jag är verksam som bildkonstnär sedan 32 år tillbaka, i en geometriskt abstrakt tradition. Jag har ett trettital utställningar bakom mig.