Niklas Robertsson

Serviceledare Bulls Graphics
08-555 206 92
+46 70 182 50 05
E-post

Producerar kryss- och seriesidor för Europa Press och distribuerar dessa, samt annat serie- och aktivitetsmaterial till tidningar i Norden.
Jag har själv ett väldigt stort intresse av serier.

Leverans, Karaktär