Blixt Gordon

Blixt Gordon, en framgångsrik idrottsman som fördes bort från jorden och hamnade mitt uppe i ett krig som rasade på den fjärran planeten Mongo.

Läs mer

Klämd mellan de styrkor som stred för prins Barin, Mongos rättmätige härskare, och Ming den skoningslöse, en självutnämnd kejsare över universum, blev Blixt Gordon en hjälte genom att visa ett otroligt mod. Under Blixt Gordons ledarskap kunde Mongos förtryckta folk till slut resa sig och ta sig ur Mings långa skräckvälde.

Hans äventyr på Mongo följer alltid en viss mall: på denna planet finns en mängd olika riken, vart och ett befolkat med olika slags korsningar mellan människor och djur. Där finns lejonmän med man och svans, örnmän med vingar, fiskmän med gälar. Blixt färdas från rike till rike, och invånarna i dessa riken är grymma, hänsynslösa och råa - och sålunda värdiga undersåtar till Ming - ända tills Blixt får över dem på sin sida i kamp mot tyrannen. Ett ytterst vanligt motiv är förräderiet, varje folkslag har sin förrädare, som spräcker Blixts planer.

Med jämna mellanrum blir någon av de tre jordmänniskorna fånge hos kejsaren, men de räddas alltid i sista ögonblicket, företrädesvis av någon kärlekskrank prinsessa eller någon ensamstående drottning. Däremellan nedlägger han pansarvagnar, enhörnade tigrar, tvesnablade elefanter och mångtentaklade monster i stora skaror.

1941 inträffade något märkligt i Blixt Gordon serierna. I både dagspress- och veckoserien lämnar Blixt plötsligt Mongo för att bekämpa fascismen på jorden. I Raymonds söndagsserie bekämpar han ett flottangrepp mot USA, som går under täcknamnet "Det röda svärdet". Det står outsagt varifrån angreppet kommer, men uniformerna är omisskännligt nazistiska och dessutom finns det en liten knubbig officer med en karaktäristisk Hitlermustasch.

I den andra serien, dagspresserien som tecknades av medhjälpare, landar Blixt i en obestämd skandinavisk dal, som hotas av en diktators angrepp. Efter att framgångsrikt ha slagit tillbaka dessa två anfall återvänder Blixt till Mongo.

Under andra världskriget blev de amerikanska serierna propagandavapen mot fascismen och nazismen, varför Hitler förbjöd dem i Tyskland. Mussolini följde snart exemplet, men han gjorde undantag för sin favoritserie, Karl-Alfred. Flash Gordon blev alltså förbjuden i Italien, men italienarna gjorde en egen version, och han som skrev manus hette Federico Fellini. När denne sedermera blev en berömd filmregissör sade han vid ett tillfälle att han hade lärt sig nästan allt om film genom att hålla på med Flash Gordon. För övrigt har Blixt filmats fem gånger - men inte av Fellini.

Få serier har fångat läsarnas fantasi som "Blixt Gordon". Blixt har blivit normgivande för science fiction-skildringar och en inspirationskälla också för sådana moderna klassiker som "Stjärnornas krig".


Läs mer om männen bakom Blixt Gordon!

Se Buster Crabbe i första delen av Blixt Gordonfilmen från 1936!

Se filmtrailern till Blixt Gordonfilmen 1980!

Se animationen Flash Gordon The Greatest Adventure of All från1982!


Äventyr, Förlagsrättigheter, Klassiskt, Licensing, Redaktionellt, Blixt Gordon, Serier

Kontakt