Djurgården

Serien Djurgården är något så annorlunda som en djurserie där djuren inte imiterar människor och mänskligt beteende utan uppför sig som djur verkligen gör. Ett undantag finns dock – en oxe utklädd som en människa.

Läs mer

Djurgården är textlös och bygger i stället på överraskningsmomentet i teckningarna. Dessa är mycket genomarbetade och det krävs ibland ett trettiotal skisser innan det blir en färdig stripp.

Upphovsmännen bakom serien Djurgården är Thijs Wilms som hittar på skämten och Wil Raymaker som ritar.


Förlagsrättigheter, Humor, Vasst, Redaktionellt, Djur-Gården, Serier

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post