Kerry Drake

Kerry Drake är en hederlig kriminalare vars äventyr är nära förankrade i vardagens slitiga polistillvaro. Han är inte någon superpolis eller har en slutledningsförmåga á la Sherlock Holmes.

Läs mer

Han utför envist sitt arbete med en hederlig gammaldags arbetsmoral. Ett viktigt inslag i polisarbetet är att han tar hjälp av modern polisteknik som skildras detaljerat i serien.

Ibland får han hjälp av sin vackra fru Mindy som han är obrottsligt trogen trots att serien vimlar av vackra fatala kvinnor med spännande namn som Pussycat, Ermine o.s.v. Atmosfären i Kerry Drake är tuff, våldsam och förbrytargalleriet spännande. De hade ofta extremt skumma utseenden och likaledes skumma namn som Fingers, No Face, Shuteye, Metball m.fl.

När Alfred Andriola började teckna Kerry Drake 1943 var han redan erfaren som tecknare av polisserier. Han hade tidigare tecknat både Charlie Chan och Dan Dunn.

Under senare år förflyttades fokus i serien till Kerrys bror Lefty som satsat på en karriär som privatdetektiv. Som en motvikt till Kerrys tilltagande borgerlighet ger sig frifräsaren Lefty ut mitt i ungdomsrevoltens USA.

I Sverige debuterade Kerry Drake i serietidningen Seriemagasinet 1949. Med tiden blev Kerry Drake Seriemagasinets viktigaste serie.


Äventyr, Förlagsrättigheter, Klassiskt, Redaktionellt, Kerry Drake, Serier

Kontakt