Småprat

Ur barnamun hör man ofta både sanningar, undringar och kommentarer. Världen ur barnets synvinkel är ofta en annorlunda plats än för den vuxne.

Läs mer

I Småprat samlas roliga barnaforismer i en dagligt underhållande skämtruta. Här kan de flesta småbarnsföräldrar känna igen den roliga spontanitet som barnen förmedlar. Allt tecknat i en barnsligt naiv stil. Följ Småprat dagligen på nätet!Barn, Enrutesskämt, Förlagsrättigheter, Småprat, Serier

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post