Nina Olkerud

Redaktör
08-555 206 74
073-650 70 10
E-post

Arbetar med material till Aftonbladet Söndag, Allers Lätt & Lagom, Amelia, TT, annonsörer och andra kunder som publicerar enstaka kryss mer eller mindre regelbundet, i papperstidning eller på webb. Ansvarar även för Bulls Press sudokuproduktion.

Ordningsam av födsel och ohejdad vana och har sedan tidig ålder vetat att jag vill arbeta med text, bild och form på ett eller annat sätt. Trivs som bäst när det är full rulle och i nära kontakt med kunder, konstruktörer och korrekturläsare.

Bulls Press, Redaktionellt