Edel - japanska bildpussel

Edel är ett japanskt bildpussel som bygger på logik För att få fram den bild som finns i rutmönstret räknar du ut vilka rutor som ska fyllas i med hjälp av de siffror som finns angivna utanför bildens yta.

Läs mer

Siffrorna indikerar hur många fält ska som målas, i det här fallet är det bara svart som gäller.

Finns det fler siffror på en rad innebär det att det åtminstone är en tom ruta till nästa område. Bildytans båda koordinater behövs för att placera rutorna på rätt ställe.

Aktivitetsmaterial, Redaktionellt, Edel

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post

Prover