Navigato

Testa dina färdigheter som sjöfarare och navigera dig från strand till strand. Med Navigato får du veta om du duger till sjökapten eller rentav måste skaffa flytväst!

Läs mer

Navigato är ett labyrintiskt pyssel där man navigerar sig via utmärkta väderstreck och ska mellanlanda på så få öar som möjligt. Ju färre öar desto mindre poäng.

Bulls Press Navigato har ett kvadratiskt format och passar därför lätt in i en form där till exempel Sudoku även finns.

Aktivitetsmaterial, Redaktionellt, navigato

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post