Hocus Focus

Två identiskt lika bilder eller... Två bilder, för ögat vid en första blick exakt lika, som sedan visar sig skilja sig på flera punkter är den vanligaste typen av pysslet Finn fem fel. Graden av svårigheter ligger i antalet fel och hur uppenbara de är.

Läs mer

För yngre barn har vi Finn fyra fel som i de flesta fall syns tydligt efter en kort stund av letande. Vi kan också erbjuda utmaningar som Hocus Focus där det gäller att hitta sex stycken felaktigheter till Finn tio fel där även den mest skarpsynte kan få ägna en hel del tid för lista ut var flen i bilden finns. De två sistnämnda är mer till för en vuxen publik men passar också yngre som vill ta sig an en ordentlig utmaning.

Barn, Redaktionellt, hocus Fokus

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post

Prover