Flashkakuro

Kakuro var länge det mest omtyckta logikspelet i Japan innan Sudokun. Med Kakuro utvecklar spelaren sin förmåga att lösa problem. Kakuro kan liknas vid ett korsord där bokstäverna bytts ut mot siffror, men Kakuro har en större dimension än multiplikationstabellen.

Läs mer

Om Spelet

I Flasspelet Kakuro Puzzle finns det rutnät med 6 x 6 respektive 9 x 9 och båda kan spelas i 5 olika svårighetsnivåer. Målet är att använda siffrorna 1 till 9 så att både summan av vågräta och lodräta kolumner bli lika med given siffra. Spelaren mäts efter hur lång tid som Kakuro Puzzle tar att lösa.
Kakuro var länge det mest omtyckta logikspelet i Japan innan Sudokun. Med Kakuro utvecklar spelaren sin förmåga att lösa problem. Kakuro kan liknas vid ett korsord där bokstäverna bytts ut mot siffror, men Kakuro har en större dimension än multiplikationstabellen.

Provspela Kakuro!

webbprodukter, Redaktionellt, Webbkakuro

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post