Digitala filmkrysset

Bulls Press är ensamma om kryss med rörliga bilder – nästa steg i de digitala korsordens utveckling.

Läs mer

Digitala filmkrysset illustreras varje vecka med en filmtrailer till vilken det följer en fråga som har med filmen att göra.

Periodisering: 1 per vecka
Format: 15 x 11 rutor plus film - precis lagom för läsplatta

Digitala filmkrysset finns också i en version för tryckt media med en stillbild ur samma film.

digitala korsord, Digitala produkter, Redaktionellt, Filmkryss digital

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post