Summa Sudoku

Summa Sudoku löser man med siffrorna 1 - 9 på samma vis som ett vanligt sudoku. Här gäller dessutom att siffrorna inom varje streckat område blir den summa som finns angiven i det streckade områdets övre högra hörn.

Summa Sudoku finns även i lättare varianter med startsiffror.

Prova!

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post