Antikspalten

I Bulls Press spalt Antikbyrån svarar antikexperten Maud Ingster från TV4:s program ”Första, andra, tredje…” på läsarnas frågor om antikviteter.

Läs mer

Intresset för antikviteter har icke minst genom TV:s ”Antikrundan” spritt sig bland allmänheten. De allra flesta verkar ha något eller några äldre föremål hemma som de funderar över. Kanske gäller det inte bara det ekonomiska värdet utan även ursprung och användning.

Nu kan era läsare att skicka in frågor och bilder till Antikbyrån för att få hjälp av vår expert som besitter kunskaper vad gäller det mesta i antikväg. Spalten kan också bidra med svar till de som inte frågar men har motsvarande eller liknande föremål i sina gömmor. Läsarnas frågor skickas naturligtvis in till er tidning och Maud Ingster blir på så sätt er egen antikexpert.

Redaktionellt, Antikbyrån

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Prover