Grafik, illustrationer & politiska teckningar

Nyhetsgrafik är det enklaste sättet att förmedla en nyhet. I dagens bildsamhälle har grafik, karikatyrer och illustrationer blivit en naturlig del av nyhetsflödet. Interaktionen mellan text och bild gör det enklare att ta till sig information. Det är rentav oemotståndligt.

Bulls Press samarbetar med grafikbyrån Newsmap för att successivt stärka de redaktionella nyhetssidorna i Sverige. I samarbetet ingår även flera större internationella mediekoncerner plus ett flertal porträtt- och karikatyrtecknare.
www.newsmap.se finner du dagligen ”newsmaps”, grafik, karikatyrer, illustrationer. Vid särskilda händelser finns även bilder och text till såväl breaking news som till ledar-, sport-, nöjes- och vetenskapssidor.
www.newsmap.se
är platsen där du finner nya illustrationsalternativ för de olika publiceringskanalerna oavsett om de trycks eller publiceras digitalt.

Du betalar bara för vad du köper och publicerar. Vill du ha abonnemang går det också bra.


Redaktionellt

Grafik, illustrationer & politiska teckningar

Karikatyrer

Karikatyren lyfter fram en persons typiska drag och överdriver dessa så att en skrattretande effekt uppstår. Karikatyren passar överallt i en tidning, från personporträttet till skvaller-, sport- och ledarsidan.Bulls Press representerar några av de främsta svenska och utländska karikatyrtecknarna.   Läs mer

Nyhetsgrafik & nyhetskartor

Bulls har ett samarbete med Newsmap som ett led i att successivt stärka den redaktionella nyhetssidan. I samarbetet ingår också flera större internationella mediekoncerner plus ett antal porträtt- och karikatyrtecknare. Läs mer

Politiska teckningar

Bulls Press/Newsmap erbjuder politiska teckningar från hela världen. Bland tecknarna finns Jan-Erik Ander (Jeander), Lennart Moberg (Ellem), Olle Magnusson, Lars Thyrstedt och Leif Zetterling från Sverige, Pulitzerprisvinnare från USA som Mike Peters, Peter Broelman från Australien och många fler. Läs mer