Nyhetsgrafik & nyhetskartor

Bulls har ett samarbete med Newsmap som ett led i att successivt stärka den redaktionella nyhetssidan. I samarbetet ingår också flera större internationella mediekoncerner plus ett antal porträtt- och karikatyrtecknare.

Läs mer

 www.newsmap.se finner du dagligen ”newsmaps”, grafik, karikatyrer, illustrationer. Vid särskilda händelser finns även bilder och text till såväl "breaking news" som till ledar-, sport-, nöjes- eller vetenskapssidor.

Du betalar bara för vad du köper och publicerar! Vill du ha abonnemang går det också bra. Kontakta oss för mer information!

Redaktionellt, nyhetsgrafik, nyhetskarta

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post