Kirk Walters

Kirk Walters har varit politisk tecknare  för The Blade i Toledo, Ohio sedan 1985, då han lämnade The Scranton Times.

Före han blev en del av King Features service "The Best and the Wittiest" syndikerades han av Scripps Howard News Service till 160 tidningar.

Läs mer

Förutom sina redaktionella teckningar gör Walters en gång per vecka Maumee Dearest, en lokal seriestripp. Serien har nu gått i 12 år i the Blade och ärt bland läsarna.

Den medborgerligt sinnade Walters är involverad i många lokala välgörenhetsorganisationer. Han utexaminerades från Penn State University.

politiska teckningar, Redaktionellt, Kirk Walters

Kontakt

Peter Grännby

Marknadschef/ Publishingansvarig, Redaktionellt
08-555 206 41
070-810 92 02
E-post

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post