Hörnan

I Hörnan ska man placera ord om 3 och 8 bokstäver i ett korsordsliknande rutnät som bygger från just … hörnen!

Läs mer

I Hörnans fyra hörn ska de trebokstaviga orden skrivas in medan de orden på åtta bokstäver länkar samman hörnen via korridorer mellan dem.

Hörnan är ett kul och annorlunda korsord i ett kvadratiskt format som passar bra att placera bland Sudoku och annat aktivitetsmaterial i liknande storlek.

ordfläta, Redaktionellt, Hörnan

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post