Krypto

När man löser ett krypto gäller det att ha fantasi, se möjligheterna i orden och lösa koden bokstäver och siffror emellan.

Läs mer

I ett krypto har varje bokstav också en redan angiven siffra. När man kommer på ett ord skapar man samtidigt ledtrådar och får hjälpbokstäver spridda över hela rutnätet.

Periodicitet: 52 ggr/år
Storlek: 7x21, 18x16 och 18x21 rutor
Svårighetsgrad: 3/5

Bulls Press har fem olika krypton i veckoproduktion. Förutom våra tre allmänna krypton, som presenteras här, finns specialarna Kryptonit och Skämt åsido.

bildkorsord, Redaktionellt, krypto

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post