Kryptonit

Det är litet men kraftfullt. Åtminstone 25 av alfabetets 29 bokstäver finns med. Klarar du det eller går du på en Kryptonit?

Läs mer

Kryptonit är inte stort. Svårighetsgraden är desto större.

Periodicitet: 52 ggr/år
Storlek; 10x12 rutor
Svårighetsgrad: 4/5

Bulls Press har fem olika krypton i veckoproduktion. Förutom Kryptonit finns fyra allmänna krypton och specialaren Skämt åsido.

Redaktionellt, Kryptonit

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post