Skämt åsido

I Skämt åsido gäller det att lösa kryptot för att få fram poängen och ett garv.

Läs mer

Tillsammans med den skämttecknande australiensaren Mark Lynch gör Bulls Press Skämt åsido – ett krypto där poängen utelämnats i illustrationen.

Periodicitet: 52 ggr/år
Storlek: 18x16 rutor
Svårighetsgrad: 3/5

Bulls Press har fem olika krypton i veckoproduktion. Förutom Skämt åsido finns fyra allmänna krypton och specialaren Kryptonit.

Mark Lynch skämtbilder finns också för publicering på svenska. Läs mer här.

Redaktionellt, Skämt åsido

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post