Sökord

I Sökord gäller det att ha ögonen på skaft. Bokstavsmönstret förvirrar, men orden finns där.

Läs mer

Det gäller inte bara att kunna läsa ord från vänster till höger, lodrätt och vågrätt. Det räcker inte heller att man kan läsa dem diagonalt eller baklänges. Man måste hitta orden också!
Sökord är ett tämligen lätt ordpussel. Varje sökord är tematiserat och ämnesorden finns listade från början, förutom det ord man måste lista ut i illustrationen.

Bulls Press standardsökord är i magasinsformat, men kan tas fram i vilken form och vilket format som helst.

Periodicitet: 52 ggr/år
Storlek: magasinsformat (kan publiceras i mindre format)
Svårighetsgrad: 2/5

Redaktionellt, Sökord

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post