Stadskryss

Känner du igen dig? I Stadskrysset gäller det att identifiera var i Sverige du befinner dig.

Läs mer

Stadskrysset stora illustration berättar med hjälp av allehanda kännemärken och situationer var i Sverige lösarna har hamnat. Stadskrysset testar lösarnas kunskaper samtidigt som de också kan lära sig ett och annat.

Antal: 25 kryss
Format: 23x22 rutor
Svårighetsgrad: 3/5

Bulls Press Landskapskryss testar också läsarnas geografiska kunskaper.

bildkryss, Redaktionellt, Stadskryss

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post