Megadoku

Megadoku är det största av Bulls kvadratiska sudokun. Här har lösaren 25 siffror att leka med.

Läs mer

Megadoku löses som ett vanligt sudoku. I ett Megadoku ska 25 siffror placeras rätt i 25 gånger 25 rader och 5 gånger 5 block om 5 gånger 5 rutor.

För den som bara nästan klarar av detta och vill ha en större utmaning än ett vanligt Sudoku finns Gigantsudoku.

Sudoku, Gigantsudoku

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post