Goduko

Goduko är en kul bokstavsvariant på Sudoku.

Läs mer

I ett Goduko ska 9 bokstäver placeras i 9 x 9 rader och 3 gånger 3 block om 3 gånger 3 rutor. När ett Goduko har lösts på rätt sätt bildas ett ord på den vågräta mittenraden.

Goduko kallas ibland även för Ord-Sudoku.

Sudoku, Redaktionellt, Goduko

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post