Sudoku +

Sudoku + löser man med siffrorna 1 - 9 på samma vis som ett vanligt sudoku.

Läs mer

I Sudoku + måste man också ta hänsyn till de siffror som finns utanför rutmönstret. Dessa siffror anger summan av de tre första siffrorna i respektive rad räknat från ramen.

Sudoku + finns även i lättare varianter med startsiffror.

Redaktionellt, Sudoku plus

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post