Sudoku +1

Sudoku +1 löser man med siffrorna 1 - 9. I Sudoku +1 finns ytterligare två regler att förhålla sig till.

Läs mer

På respektive sida om cirklarna ska differensen mellan siffrorna vara ett. Differensen mellan siffrorna kring en vanlig linje ska alltid vara mer än ett.

Sudoku +1 finns även i en färgversion där cirklarna är färgade linjer.

Redaktionellt, Sudoku plus1

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post