Sudoku

Ett Sudoku är 81 rutor stort. Här gäller det att placera ut siffrorna 1–9 i 9 gånger 9 rader och 3 gånger 3 block om 3 gånger 3 rutor.

Läs mer

Bulls Sudokun finns i 6 svårighetsgrader, från Jättelätt till Ultrasvår.

Sudoku, Redaktionellt, Sudoku

Kontakt

Hedley Grönquist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt
08-555 206 42
070-583 31 25
E-post

Mikael Tegebjer

Chief Business Development Officer, Redaktionellt
08-555 206 71
070-512 39 99
E-post