Lösning och vinnare v. 36

Rikskrysset produceras varje vecka men kan publiceras med längre mellanrum. Därför samlar vi alla lösningar här.

Redaktionellt